Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 2020

03:02:00 03/02/2020

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 2020. Khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế. Vậy mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC như thế nào, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài.

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

TT

TRƯỜNG HỢP

THỜI HẠN KHAI LỆ PHÍ

HẠN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

 

 

 

Tổ chức

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

 

Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

Hộ gia đình, cá nhân

Nộp thuế theo phương pháp khoán

Không phải khai lệ phí môn bài

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế

2. Hình thức nộp, cách nộp thuế môn bài

Có 2 hình thức để nộp:

- Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Viettinbank.

- Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty: Đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua Chữ ký số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

3. Mức phạt nộp chậm thuế môn bài:

Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

MỨC PHẠT

THỜI GIAN CHẬM

Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ

 

Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng

-

Phạt cảnh cáo (Có tình tiết giảm nhẹ)

-

Từ 01 - 05 ngày

700.000

400.000 - 1.000.000

Từ 1 - 10 ngày

1.400.000

800.000 - 2.000.000

Từ 10 - 20 ngày

2.100.000

1.200.000 - 3.000.000

Từ trên 20 - 30 ngày

2.800.000

1.600.000 - 4.000.000

Từ trên 30 - 40 ngày

3.500.000

2.000.000 - 5.000.000

Từ trên 40 - 90 ngày

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế...

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ 2018 trở về trước hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2019, sau thời gian này phải nộp lãi suất chậm nộp 0.03%/ngày.

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trong năm 2019 thì bắt buộc phải đóng lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A ngày được cấp GPKD là 02/01/2019 thì thời hạn khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 31/01/2019.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp A được cấp GPKD ngày 02/01/2019 nhưng đăng ký ngày bắt đầu hoạt động là 01/02/2019 thì thời gian khai và nộp lệ phí môn bài là ngày 28/02/2019.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...