SLIDE SHOW 5
SLIDE SHOW 5

Thực hành phần mềm

1. Phần mềm Misa

MISA SME.NET là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, CCDC, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. 
MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất.

Tải phần mềm Misa 2015 tại đây

2. Phần mềm Quản trị doanh nghiệp ERP Worldsoft

ERP Construction là hệ thống đa phân hệ gồm phân hệ quản lý thi công,quản lý cung ứng vật tư & thiết bị, quản lý tài sản thiết bị, quản lý tài chính được tích hợp theo kiến trúc tổng thể giúp doanh nghiệp

- Hoạch định kế hoạch dựa trên dữ liệu chính xác

- Thực hiện theo kế hoạch.

- Kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa sai sót.

Ra quyết định chính xác & kịp thời.

3. Phần mềm HTKK 3.3.4

Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK  3.3.4 Đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4 nhằm cập nhật danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 – Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.

Bắt đầu từ ngày 11/09/2015, khi kê khai tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP, 02/PHLP, người nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.
Người nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng 
HTKK 3.3.4

 

Đang xử lý...