SLIDE SHOW 5
SLIDE SHOW 5

PHÍ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ THÀNH

============

 

I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

1.     Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

2.     Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

3.     Kiểm tra chứng từ kế toán;

4.     Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

5.     Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;

6.     Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

7.     Tính khấu hao tài sản cố định;

8.     Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán;

9.     Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;

10.   Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

11.   Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

12.   Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

13.   In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

14.   Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

II. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau:

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG

PHÍ/THÁNG

I

NGÀNH DỊCH VỤ

PHÍ/THÁNG

1

Không phát sinh

100.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng

300.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng

500.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng

800.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng

1.000.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng

1.200.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng

1.500.000 đồng/tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng

1.800.000 đồng/tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng

2.100.000 đồng/tháng

10

Trên 200 chứng từ/tháng

2.300.000 đồng/tháng

II

NGÀNH THƯƠNG MẠI

PHÍ/THÁNG

1

Không phát sinh

100.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng

400.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng

600.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng

800.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng

1.000.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng

1.200.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng

1.000.000 đồng/tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng

2.000.000 đồng/tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng

2.300.000 đồng/tháng

10

Trên 200 chứng từ/tháng

3.000.000 đồng/tháng

III

NGÀNH XÂY DỰNG

 PHÍ/THÁNG

1

Không phát sinh

100.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng

400.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng

600.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng

1.000.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng

1.400.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng

1.800.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng

2.000.000 đồng/tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng

2.500.000 đồng/tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng

3.000.000 đồng/tháng

10

Trên 200 chứng từ/tháng

3.500.000 đồng/tháng

IV

NGÀNH SẢN XUẤT

PHÍ/THÁNG

1

Không phát sinh

100.000 đồng/tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng

500.000 đồng/tháng

3

Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng

900.000 đồng/tháng

4

Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng

1.400.000 đồng/tháng

5

Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng

1.900.000 đồng/tháng

6

Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng

2.300.000 đồng/tháng

7

Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng

2.700.000 đồng/tháng

8

Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng

3.200.000 đồng/tháng

9

Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng

3.600.000 đồng/tháng

10

Trên 200 chứng từ/tháng

4.500.000 đồng/tháng

                                      Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Mời quý khách đến trực tiếp các điểm giao dịch hoặc liên lạc số điện thoại sau để được tư vấn và nhận báo giá chính xác:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ THÀNH 

Địa chỉ         :  TT Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương

Hoặc               Nghĩa Tân - Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại    :  0983. 806. 074

 

Đang xử lý...