SLIDE SHOW 5
SLIDE SHOW 5

Kê Khai Thuế Điện tử

Câu hỏi:

Công ty tôi đang kê khai thuế điện tử. Công ty muốn tham gia nộp thuế điện tử. Xin hỏi có những hình thức nộp thuế điện tử nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 24 của Thông tư số 110 thì người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

Như vậy, công ty bạn có thể lựa chọn một trong hai các hình thức trên để thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử được thuận lợi, dễ dàng.

Câu hỏi:

Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Có 3 bước để doanh nghiệp bạn thực hiện việc đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử, bao gồm:

Bước1: Đăng ký với cơ quan Thuế: Người nộp thuế đăng nhập Cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn bằng user khai thuế điện tử, chọn chức năng Nộp thuế  nhập các thông tin..

Bước 2: Đăng ký với Ngân hàng: người nộp thuế nộp bản đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

Bước 3: Nhận thông báo kết quả đăng ký qua thư điện tử.

Như vậy, bạn chỉ cần thực hiện ba bước đơn gian  như trên là có thể sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Câu hỏi:

Gần đây, tôi nghe trên phương tiện truyền thông nói nhiều về dịch vụ nộp thuế điện tử. Xin hỏi là doanh nghiệp tôi mới thành lập có được đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử không?

Trả lời:

Người nộp thuế tham gia nộp thuế điện tử qua mạng internet, người nộp thuế cần có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, là tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

Thứ hai, có chứng thư số đang còn hiệu lực.

Thứ ba, có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc với Cơ quan thuế.

Thứ tư, đang thực hiện khai thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thứ năm, có tài khoản tại ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Như vậy, với các điều kiện như vậy với bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng được. Bạn có thể tham khảo và thực hiện đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi mới thành lập và được cơ quan thuế hướng dẫn là phải kê khai, nộp thuế qua mạng. Vậy tôi muốn hỏi căn cứ vào quy định nào doanh nghiệp phải thực hiện kê khai, nộp thuế qua mạng?

Trả lời:

Theo Khoản 4, Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì nghĩa vụ của người nộp thuế có bổ sung như sau: “Nếu người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Như vậy, Luật Quản lý thuế đã có quy định về nội dung này. Ngoài ra, việc kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử giúp cho người nộp thuế tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế nên Doanh nghiệp của bạn nên tham gia lựa chọn hình thức khai, nộp thuế này .

Câu hỏi:

Cty hiện đang khai thuế qua mạng. Nếu có vướng mắc cty có thể gửi văn bản bằng ký số qua mạng được không. Nếu được có cần thủ tục gì để đăng ký

Trả lời:

Hiện nay chương trình kê khai qua mạng (iHTKK) chưa hỗ trợ doanh nghiệp kê khai đối với các TK được quy định theo quy định tại TT28 và hỗ trợ thêm 1 số báo cáo. Về văn bản khác (vướng mắc về CS thuế) TCT xin ghi nhận để giúp DN có thể gửi văn bản có gắn chữ ký số hoặc đơn vị có thể gửi mail tới trang web của cục thuế HCM (nếu DN hợp đồng tại địa bàn TP HCM) để được phòng TT hỗ trợ trả lời.

 

 

Đang xử lý...