Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023

10:06:00 14/06/2023

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất năm 2023 (Thuế TNCN từ tiền lương - tiền công)

1. Căn cứ pháp lý để tính thuế TNCN:

         + Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN

         + Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN và sửa đổi bổ sung thông tư 111.

         + Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Thời điểm tính thuế TNCN:

- Là thời điểm chi trả thu nhập: Trả thu nhập vào tháng nào thì tính thuế TNCN vào tháng đó, kê khai thuế vào tháng/quý/năm chi trả thu nhập đó.

Ví dụ:

+ Tiền lương của tháng 12/2023 trả vào tháng 1 năm 2023 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2023 => Kê khai vào tờ khai của tháng 1/2023 hoặc quý 1/2023 => Quyết toán vào năm 2023

+ Tiền lương tết dương lịch, âm lịch năm 2023, trả vào tháng 1/2023 thì cộng vào thu nhập tính thuế TNCN của tháng 1/2023

* Thuế TNCN là loại thuế:

+ Tính theo tháng (đối với các lao động hưởng lương tháng) hoặc theo thời điểm chi trả thu nhập (đối với các lao động thời vụ, khoán việc)

+ Khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả thu nhập.

+ Kê khai: Theo tháng hoặc theo quý (tùy từng điều kiện của DN)

+ Quyết toán thuế TNCN: Theo năm

3. Phương pháp tính thuế TNCN:

Có 3 cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau:

* Đối với cá nhân cư trú (thường là người Việt Nam)

- Đối tượng 1: Ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần (Từng phần thu nhập sẽ có mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế suất tính thuế cũng cao theo)

- Đối tượng 2:  Ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc không ký hợp động: bị tính 10% trên tổng thu nhập

* Đối với cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài)

- Đối tượng 3: Cá nhân không cư trú: được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

=> Để xác định được cách tính thuế TNCN cho từng người lao động trong doanh nghiệp các bạn xác định họ là cá nhân cư trú hay không cư trú trước, sau đó nếu là cá nhân cư trú thì xét thêm thời hạn của hợp đồng là từ 3 tháng trở lên hay dưới 3 tháng (không quan tâm đến tên gọi của hợp đồng lao động).

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2023 cụ thể:

I. Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

Thực hiện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần

+ Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. (Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC).

Công thức tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế   x   Thuế suất

Trong đó:

a, Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

    Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa:

* Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu ăn mà chi tiền cho người lao động (phụ cấp vào lương) thì được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng (Theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

        => Nếu mức chi cao hơn quy định trên thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 Ví dụ 1: Tháng 1/2023 Anh Mạnh được công ty phụ cấp tiền ăn trưa là 750.000 đồng/tháng. Thì anh Mạnh được miễn 730.000 đồng.

Còn phần vượt 750.000 - 730.000 = 20.000 đồng sẽ bị tính vào thu nhập tính thuế.

Ví dụ 2: Chị Lan được công ty phụ cấp tiền ăn trưa là 500.000 đồng/tháng. Thì chỉ được miễn 500.000 đồng (Nếu NLĐ được nhận tiền thấp hơn 730.000 đồng/tháng thì được miễn theo mức thực nhận).

* Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ.

+ Tiền phụ cấp điện thoại: Được miễn theo mức quy định của công ty.

Theo các công văn của Tổng cục Thuế: Công văn số 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017, Công văn Số: 5274/TCT-TNCN Ngày 09/12/2015, Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế:

Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính, Quy chế thưởng ... được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ: Công ty Kế Toán Hà Thành quy định phụ cấp tiền điện thoại là 300.000 đồng/tháng.

Nhân viên A ký hợp đồng lao động 6 tháng (Từ T1/2023 đến hết T6/2023), trên hợp đồng thỏa thuận tiền phụ cấp điện thoại là 300.000 đồng/tháng.

* Tháng 1/2023: Nhân viên A được trả tiền phụ cấp điện thoại là: 300.000 đồng

        => Số tiền được miễn thuế TNCN: 300.000 đồng

* Tháng 2/2023: Nhân viên C được trả tiền phụ cấp điện thoại là: 400.000 đồng

       => Số tiền được miễn thuế TNCN: 300.000 đồng.

       => Số tiền nhận được cao hơn quy định sẽ bị tính thuế TNCN: 100.000 đồng.

+ Phụ cấp trang phục:

* Bằng hiện vật (DN mua đồng phục về phát cho nhân viên): Miễn toàn bộ.

* Bằng tiền: tối đa 5 triệu đồng/người/năm.

* Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật thì mức miễn tối đa đối với phần bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật miễn toàn bộ.

Ví dụ: Nhân viên A được phụ cấp trang phục năm 2023 như sau:

          Tiền mặt: 2 triệu đồng và Hiện vật: 6 triệu đồng => Số tiền được miễn thuế TNCN:

           2 triệu đồng (vì chưa quá 5 triệu) + 6 triệu đồng (vì nhận được bằng hiện vật nên được miễn hết) = 8 triệu đồng

Ví dụ: Nhân viên B được phụ cấp trang phục năm 2023 như sau:

                 Tiền mặt: 6 triệu đồng và Hiện vật: 2 triệu đồng

 => Số tiền được miễn thuế TNCN: 5 triệu đồng (tiền mặt) và 2 triệu đồng (hiện vật) = 7 triệu đồng.

=> Số tiền bị dính thuế TNCN: 1 triệu đồng (tiền mặt do vượt quá mức 5 triệu đồng).

+ Tiền công tác phí:

* Trường hợp 1: Công tác phí theo chứng cứ thực tế phát sinh:

Tiền công tác phí theo thực tế phát sinh như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn, phòng nghỉ khách sạn, tiếp khách... Nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì khi nhận các khoản tiền công tác phí này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

(Theo Công văn 1166/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế)

* Trường hợp 2: Công tác phí khoản:

+ Được miễn theo mức doanh nghiệp đã quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ.

+ Trường hợp đơn vị chi tiền công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(Theo Công văn số 5023/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế)

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Thành quy định mức khoán chi công tác phí trong

quy chế chi tiêu nội là 300.000 đồng/ngày.

          + Ngày 02/01/2023: Nhân viên A đi công tác và được nhận 300.000 đồng

           => Khoản tiền được miễn thuế TNCN của nhân viên A là: 300.000 đồng

          + Ngày 03/02/2023: Nhân viên B đi công tác, được nhận 400.000 đồng.

           => Nhân viên B được miễn: 300.000 đồng. Bị tính vào thu nhập chịu thuế: 100.000 đồng (phần vượt cao hơn so với quy định của công ty).

+ Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.

 Ví dụ: Ban ngày được trả 6.000 đồng/h, làm thêm ban đêm được trả 10.000 đồng/h thì số tiền làm thêm ban đêm nhận được có 6.000 đồng phải chịu thuế, 4.000 đồng vượt trội không chịu thuế.

+ Riêng khoản phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại: Không được miễn thuế TNCN.

Theo Công văn số 219/TCT-TNCN Ngày 25/5/2017 của Tổng cục Thuế ban hành về khoản chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên

Thì:

          + Nếu phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại thuộc về công tác phí thì được miễn thuế TNCN.

          + Còn nếu khoản tiền phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại được hưởng cố định hàng tháng trên bảng lương thì khi nhận khoản tiền này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN (tức là không được miễn thuế)

* Các khoản giảm trừ bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh:

+ Giảm trừ bản thân (cho người lao động có thu nhập đang tính thuế):

          Được giảm 11.000.000 đồng/tháng

+ Người phụ thuộc: Được giảm 4.400.000 đồng/người/tháng

+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong 1 số lĩnh vực đặc biệt.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

b, Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5trđ

10% TNTT – 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75trđ + 15% TNTT

trên 10trđ

15% TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95trđ + 20% TNTT

trên 18trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75trđ + 25% TNTT

trên 32trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75trđ + 30% TNTT

trên 52trđ

30% TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15trđ + 35% TNTT trên 80trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

(Bảng thuế suất lũy tiến theo Phụ lục: 01/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

Sau đây Công ty Kế Toán Hà Thành sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể để hướng dẫn các bạn từng bước thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động vào năm 2022:

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Thành ký hợp đồng lao động 36 tháng với Công ty Kế toán Hà Thành

- Tháng 3 năm 2023, Nguyễn Văn Thành nhận được các khoản thu nhập sau:

        + Lương theo ngày công làm việc thực tế: 25.000.000 đồng

        + Phụ cấp ăn trưa: 800.000 đồng

        + Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng

        + Tiền thưởng: 1.000.000 đồng

- Các thông tin khác:

        + Anh Thành đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trên mức lương 20 triệu đồng. Tháng 3/2023: anh Thành bị trích bảo hiểm BB trừ vào lương là: 2.625.000 đồng.

        + Anh Thành có 1 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Kế toán Hà Thành từ 01/2023.

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Anh Thành trong tháng 3 năm 2023

Bước 1: Xác định Tổng thu nhập của anh Thành:

       Tổng thu nhập của anh Thành trong tháng 3 là:

       25.000.000 + 800.000 + 300.000 + 1.000.000 = 27.100.000 đồng

 (Lưu ý: Khoản tiền thưởng (kinh doanh, đột xuất, lễ, tết,...) phải tính thuế TNCN, trả vào tháng nào thì cộng vào thu nhập của tháng đó để tính).

Bước 2: Xác định các khoản được miễn thuế TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp)

        Thu nhập được miễn thuế là: 730.000 đồng (tiền ăn tối đa)

Bước 3: Xác định thu nhập chịu thuế

        Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập miễn thuế

                                        = 27.100.000 - 730.000 = 26.370.000 đồng

Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ (bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm)

        Các khoản được giảm trừ của anh Thành gồm có:

        + Bản thân: 11.000.000 đồng

        + Người phụ thuộc: 4.400.000 đồng

        + Tiền đóng bảo hiểm: 2.625.000 đồng

        => Tổng các khoản được giảm trừ là 11.000.000 + 4.400.000 + 2.625.000 = 18.025.000 đồng.

Bước 5: Xác định thu nhập tính thuế

         Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

                                        = 26.370.000 - 18.025.000 = 8.345.000 đồng

Bước 6: Xác định công thức tính thuế (theo bảng lũy tiến từng phần)

     Với mức thu nhập tính thuế là: 8.345.000 đồng

      => Thuộc bậc 2 => Công thức của bậc 2 theo cách 2 là: 10% TNTT - 0,25trđ

Bước 7: Xác định số thuế thuế thu nhập cá nhân phải nộp

     => Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của anh Thành trong tháng 3 năm 2023 là:

                   10% x 8.345.000 - 250.000 = 584.500 đồng

II. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên như sau:

- Đối với cá nhân cư trú: Khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).

Ví dụ: Bạn Nguyễn Thị An, ký hợp đồng khoán việc 1 tháng với Công ty Kế toán Hà Thành, Lương của An gồm có: Lương chính là 4 triệu đồng, phụ cấp tiền ăn trưa 450.000 đồng.

Tổng thu nhập của Nguyễn Thị An là: 4.450.000 đồng

Vì được trả thu nhập lớn hơn 2 triệu đồng nên khi trả lương cho Nguyễn Thị An, Kế toán Hà Thành sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10% như sau:

          Thuế TNCN phải khấu trừ = (4.000.000 + 450.000) * 10% = 445.000 đồng

(Tiền ăn, lương tăng ca của lao động vãng lai (ký dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ) không được miễn thuế TNCN Công văn số 4217/CT-TTHT của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân).

Chú ý: Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 08/CK-TNCN - Theo mẫu tại Thông tư 80/2021/TT-BTC gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Công ty Kế toán Hà Thành ký hợp đồng thử việc 2 tháng (tháng 1 và 2/2023) với chị Trịnh Mỹ Tâm. Thỏa thuận mới lương là 3.000.000 đồng/tháng cho 24 ngày làm việc.

- Tháng 1/2023:

+ Chị Mỹ Tâm đi làm 12 ngày

          + Mức lương thực nhận của tháng 1/2023: 3.000.000 x 13/24 = 1.500.000 đồng

=> Vì mức lương thực nhận của Chị Mỹ Tâm chỉ có 1.500.000 đồng (dưới 2 triệu đồng) nên Mỹ Tâm không bị khấu trừ thuế TNCN => Công ty Kế toán Hà Thành chi trả đủ 1.500.000 đồng.

        - Tháng 2/2023:

+ Chị Mỹ Tâm đi làm 24 ngày

+ Mức lương thực nhận được của tháng 2/2023: 3.000.000 x 24/24 = 3.000.000 đồng.

Vì mức thu nhập 3.000.000 đồng (lớn hơn 2 triệu đồng) chị Mỹ Tâm đã thực hiện làm cam kết thu nhập số 08/CK-TNCN để gửi Công ty Kế toán Hà Thành do chị Tâm đáp ứng được đầy đủ các điểu kiện làm cam kết sau:

+ Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

+ Có mã số thuế TNCN tại thời điểm làm cam kết.

+ Ước tính thu nhập trong năm tính thuế (2022) có thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế.

+ Có thu nhập tại 1 nơi duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

(Lưu ý: nếu trong năm dương lịch trước khi vào làm việc tại Công ty, các cá nhân này đã có thu nhập từ việc ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nơi khác thì không thuộc diện lập cam kết thu nhập thập để tạp miễn khấu trừ thuế)

=> Sau khi nhận được cam kết thu nhập, Công ty Kế toán Hà Thành sẽ không khấu trừ thuế TNCN của chị Mỹ Tâm mà trả đủ số tiền lương của tháng 2/2023 là 3.000.000 đồng

III. Đối với cá nhân không cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

IV. Mẫu bảng tính thuế TNCN:

Hàng tháng, kế toán sẽ phải lập tính thuế TNCN cho toàn bộ người lao động đã được trả lương cho tháng.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...